• Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • Pinterest

Jenerik Domain Nedir?

  • 4 hafta 
  • 64
  • 21 Eylül 2019 • 21:42 • Updated
Jenerik Domain Nedir?

Jenerik Domain Nedir?

Jenerik Domain bir başka deyişle Jenerik Alan Adı değerli domainler kategorisinde yer almaktadır. Bu konu da çok fazla yanlış bilgi olmakla beraber henüz tam olarak jenerik domain tanımı bir çok kişi tarafından bilinmemekte ya da yanlış bilinmektedir. Öncelikle bir domainin jenerik sayılabilmesi için belli başlı özelliklere sahip olması gerekir.

Jenerik domainlerin başlıca ve en çok bilinen özellikleri sözcük veya kelime grubunun Türk diline yerleşmiş karşılığının bulunmasıdır. Türk toplumunun diline Osmanlı döneminde yerleşmiş Farsça, Arapça hatta bazı yabancı dillere ait kelimeler de bulunmaktadır. Bu kelimeler her ne kadar dilimize geçse de karşılıkları TDK’da bulunmaktadır. Bu kelimeler ayrıca yeni kelimeler ile değiştirilmiş olabilir. Anlam bakımından tanımı bulunmakla beraber eski Arapça kelimelerin yerini yeni Türkçe kelimeler de almış olabilir. Bu sebeple kısaca anlam bakımından Türk dilinde karşılığı bulunan sözcük veya kelime gruplarına Jenerik denilir tanımı daha doğru olacaktır.

Örneğin riyaset kelimesi Arapça olmasına rağmen dilimizde anlamı olan ve devlet erkanı tarafından sıkça kullanılan bir Jenerik kelimedir. Bu kelimenin Türkçe’deki karşılığı Başkanlık’tır. Her iki kelimenin de Türkçe’de aynı anlamı ifade etmesi ve karşılığı olması Jenerik kelime olduğunu ifade eder.

Bazı kelimeler halk dilinde kullanılmalarına rağmen karşılıkları yoktur. Bu sözcüklerin Marka değeri, akılda kalıcığı, projelendirilme olasılığı yüksektir fakat Jenerik değillerdir. Örneğin; indiregandi, kapiş, barzo, hanzo, keko gibi argo kelimeler halk dilinde kullanılmakla beraber anlam kökenleri geçmişe dayanmaz, insanlar tarafından uydurulmuş ve taşıdıkları anlamlar (espri,hakaret,itham gibi) farklılık gösterebilmektedir.

Jenerik domain kavramını en kolay şekilde tanımlayacak olursak Dilimizde karşılığı ve anlamı olan genellikle ek almamış sözcük ve kelime grubuna Jenerik denilir. Kelime grubundan kasıt ise birleşik kelimeler eğer başlı başına bir ürünü ya da tek bir bütününü ifade ediyorsa Jenerik olarak değerlendirilir. Bunlara örnek olarak El Feneri, Cep Telefonu, Yara Bandı gibi örnekleri verebiliriz.

Bilgisayar kelimesi jeneriktir bilgisayarcı değildir. Bu örnekte anlayacağınız üzere bilgisayar karşılığı olan bir anlam ifade etmektedir. Bilgisayarcı ise –cı eki alarak bu ürünle ilgili olan kişiyi ifade etmektedir. Bu örnekte ayrıca bilgi kelimesinden türemesine rağmen bilgisayar başka bir anlam ortaya çıkarmıştır yani yapım eki almıştır.

Göz kelimesi jenerik olmasına rağmen –üm çekim ekini alan gözüm kelimesi jenerik değildir. Fakat aynı kelime yapım eki olan –lük eki alsaydı bambaşka bir anlamı olan gözlük kelimesi jenerik olacaktı.

Jenerik kelime sayılacak istisnai durumlarda vardır. Dilimize geçmiş ve anlam ifade etmeleri bakımından eposta, eticaret gibi kısaltmalarda jenerik kabul edilir.

Örneklerle Açıklamak Gerekirse;
Çan jenerik Çanta jenerik Çantacı değildir.
Kol jenerik Koltuk jenerik Koltuklar değildir.
Göz jenerik Gözlük jenerik Gözlükçü değildir.
Bilgi jenerik Bilgisayar jenerik Bilgisayarcı değildir.

Jenerik Sınıfında Yer Alan Domainler Hangileridir?

• Sözlükte karşılığı olan ve anlam ifade eden sözcük ve kelime grupları jenerik domain kabul edilir. tatil.com, araba.com, gazete.com gibi domainler jeneriktir.

• Domainin jenerik olması için domain uzantısının bir önemi yoktur. araba.net, tatil.org, oyun.biz gibi domainler de jenerik sınıfında yer alırlar.

• Toplumca kabul görmüş belirli bir bütünü ifade eden sözcük grupları da jenerik domaindir. elfeneri.com, ceptelefonu.com, yarabandi.com gibi domainler jeneriktir.

• Dilimizde yer edinmiş bazı kısaltmalarda istisnai olarak jenerik domain sınıfında yer alır. eposta.com, eticaret.com, edevlet.com gibi domainler jeneriktir.

• TDK’da karşılığı olan dilimize yer etmiş eski türkçe, farsça, arapça kökenli kelimeler de jeneriktir. riyaset.com, suhulet.com, mutedeyyin.com gibi domainler jeneriktir.

Jenerik Sınıfında Yer Almayan Domainler Hangileridir?

• Çekim eki alan domainler jenerik değildir. tatilci.com, arabam.com jenerik değildir.

• Çoğul eki alan domainler jenerik değildir. arabalar.com, uyeler.com jenerik değildir.

• Birleşik kelimeler jenerik değildir. tatilsepeti.com, yedekparca.com jenerik değildir.

Jenerik Domainlerin Özellikleri Nelerdir?

• Aranma hacimleri yüksektir.
• Sade ve markalaşma potansiyeli yüksektir.
• Akılda kalıcıdır.
• Kullanıcılara güven verirler.
• SEO açısından avantajları vardır.

Jenerik Domainlerin Önemi Nedir?

Jenerik domainler akılda kalıcı, aranma hacmi yüksek, markalaşma potansiyeli olan değerli domainlerdir. Bu sebeple jenerik domainler yüksek ücretlere satılmaktadır. Her ne kadar jenerik domainler değerli olsa da bu kriteri belirleyen etkenler vardır; çok kullanılan popüler kelimeler, aranma hacimleri, kullanım alanları, sektöre uyumluluk jenerik domainin değerini belirler. Bu sebeple bütün jenerik domainler değerlidir demek de yanlış olacaktır. Jenerik domainler de uzantı fark etmez fakat .com başta olmak üzere .net, .org, diğer uzantılar şeklinde değerinin düşecek olması da kaçınılmaz bir gerçektir.

Jenerik domainlerin faaliyet alanıyla alakalı olması durumunda kullanıcılar tarafından akılda kalıcılığı ve hatırlanması daha kolay olacaktır. Jenerik domainlere sahip olmak için hatırı sayılır ücretler ödeniyor olması aynı zaman da kullanıcı tarafında güven hissi uyandırmaktadır. Tüm bu özellikler internet sitesine daha fazla ziyaretçi kazandıran etkenlerdir.

Jenerik domain sektörü rekabetin yüksek olduğu bir alan olduğu için iş yapacak boşta domain bulma şansınız yok denilecek kadar azdır. Bu sebeple jenerik domainler backorder, ihale, satıcısından alma gibi yöntemlerle satın alınabilir.